Blog

Psykolog vs psykoterapeut
- hvad er forskellen?

Betegnelserne i det danske system er ikke intuitive, og mange er derfor usikre på “hvem der er hvem” blandt de professionelle. Mange spørger fx: Hvad er forskellen på en psykolog og en psykoterapeut? Men psykiaterens rolle er også uvis for mange. Det kan være forvirrende at finde rundt i hvad forskellen er på de tre begreber, men det kan du få styr på her.

Dette indlæg besvarer:

  • Hvad gemmer sig bag de tre forskellige titler?

  • Hvad vil det sige at være terapeut?

  • Hvor lange uddannelser har hver titel?

forskellen på en psykolog og en psykoterapeut
Det kan være svært at finde rundt i de sundhedsfaglige titler

Hvad er en psykolog, en psykoterapeut og en psykiater?

  • Psykolog

Titlen som psykolog er en beskyttet titel, og det er under strafansvar at kalde sig psykolog uberettiget. En psykolog vil dermed sige en person der har bestået en kandidateksamen på cand.psych. uddannelsen.

  • Psykoterapeut

En psykoterapeut er, som navnet siger, en terapeut der arbejder med det psykologiske. Titlen psykoterapeut er ikke en beskyttet titel og derfor kan enhver person i princippet kalde sig psykoterapeut. I praksis har de fleste psykoterapeuter dog en eller anden uddannelse.

  • Psykiater

En psykiater er først blevet uddannet som læge og har efterfølgende specialiseret sig i psykiatri. Titlen er ligesom psykologtitlen beskyttet og psykiateren må udskrive medicin til patienter.

 

Det kan for nogen være forvirrende at ordet terapeut indgår i betegnelsen psykoterapeut, men ikke i betegnelsen psykolog. Men eftersom alle kan kalde sig psykoterapeut, er det underforstået at psykologer også er psykoterapeuter. Man kan altså sige at enhver uddannet psykolog er psykoterapeut, mens en uddannet psykoterapeut ikke er psykolog – på samme måde som en psykiater er læge, men ikke alle læger er psykiatere.

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykoterapeut?

Den helt grundlæggende forskel på psykologer og psykoterapeuter er uddannelsen og nærmere bestemt dens omfang. Uddannelsen som psykolog er en 5-årig uddannelse ved universitetet. Den består af 3 års bachelorstudie efterfulgt af et 2-årigt kandidatstudie.

For uddannelserne som psykoterapeut kan man ikke på samme måde fastlægge en bestemt varighed fordi der ikke er en central styring og titlen ikke er beskyttet. Som tidligere nævnt kan alle kalde sig psykoterapeut og det er derfor svært at sige noget om en psykoterapeuts viden ud fra titlen alene.

Generelt set er psykologuddannelsen dog markant mere omfattende end psykoterapeutuddannelserne. At gå til en psykolog er dermed at gå ind til en behandler der har en bredere teoretisk og videnskabelig viden om psykologien.

Videre læsning

Du kan læse mere om psykologi på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside:

https://www.dp.dk/

Du kan læse mere om psykoterapeuter på psykoterapeutforeningens hjemmeside:

https://psykoterapeutforeningen.dk/